Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 27. 04.2011

 

  1. Punkter fra årets Generalforsamling

Reparation af utætte hoveddøre vil blive påført 5-års planen, således at der afsættes penge hertil. Eftersom der blev udtrykt ønske om at få lågerne til stakittet i baggården reetablerede, vil bestyrelsen få lågernes stand undersøgt.

 

  1. Status på maling af opgange

Kontrakten på arbejdet er underskrevet, og der blev på bestyrelsesmødet valgt tre grå nuancer til væggene og én mørkegrå nuance til stødtrinnene. Disse vil blive ’slået op’ i opgangen på Mariendalsvej 67 snarest, hvorefter bestyrelsen vælger én af de lysegrå farver til alle opgangene. Casper Maler vil i maj måned lappe de ødelagte facader ved hoveddørene, hvor malingen skaller af. Selve malerarbejdet af opgangene påbegyndes i august måned.

 

  1. Status på Maling af vinduer/døre i kælderskakt

Kontrakten på arbejdet er underskrevet, og maling af vinduer og døre i kælderskakten påbegyndes i midten af maj måned. Beboerne bedes være opmærksomme på nymalede overflader – der vil blive skiltet. Vinduer, der er itu, vil blive udskiftet.

 

a.      Istandsættelse af toiletterne i gården

Otto Mathiesen har lavet toilettet ved Mariendalsvej. Vasken og cisternen er renset. Toilettet ud for Duevej skal igennem en reparation af kloakken - dette arbejde forventes udført snarest. Rengøring af toiletterne i sommerperioden vil blive indarbejdet i Simons kontrakt. Der vil ifm. brugen af toiletterne blive sat skilte op om, at beboerne naturligvis skal gøre rent efter brug. Maleren vil sørge for at male væggene på de to toiletter ifm. malerarbejdet i kælderskakten.

 

b.     Murerarbejde reparation af trapper i gården

Mureren har været trapperne igennem i baggården, da enkelte trappetrin havde fået frostskader i løbet af vinteren. Trods afspærring viser det sig, at en eller flere beboere har trådt reparationerne i stykker – bestyrelsen undrer sig over, hvordan det kan ske – respekter venligst afspærringer – vi taler om spild af penge i fællesudgifter til nye reparationer.

 

  1. Status på muren i baggården til naboerne

Til trods for en ny indsats på dialog med Morten Westergaard, der er den ansvarlige fra Q-management (entrepreneuren) foretaget af Karen Søndergaard, så har bestyrelsen stadigvæk ikke modtaget en tidshorisont på færdiggørelse af arbejdet bag den store mur.  

 

  1. Status på oprydning på fællesarealer

Simon og hans team har nu ryddet op i kældergangene for efterladte ting – men hvem er det, der fortsætter med at sætte ting ned?

Enten skal beboernes ting til opbevaring INDE i det pågældende kælderrum eller sættes til STORSKRALD. Det koster foreningen penge at være ’barnepige’ for enkelte beboere – det kan ikke være meningen!

 

  1. Projekt ’Oprydning/fjernelse af gamle cykler’

Bestyrelsen igangsætter snarest en oprydning/fjernelse af gamle cykler. Der vil komme opslag i opgangene herom.

 

 

  1.  Status på forskønnelse af forhaven til Mariendalsvej

Der vil snarest blive plantet to Magnoliatræer og blomsterløg på stykket ud til Mariendalsvej.

 

  1.  Havefest?

En beboer kom på Generalforsamlingen med det gode forslag, at ejerforeningen burde holde en havefest, hvor beboerne har muligheden for at have en sjov dag/aften sammen og for at lære hinanden bedre at kende. Franck og Mette arbejder på et udkast til en fest, der vil basere sig på et sammenskudsgilde. Den pågældende beboer og andre, der er interesserede er meget velkomne til at melde sig på banen.  I vil høre nærmere snarest for tilmelding til arrangementet.

 

 

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde sig informeret om nyt fra bestyrelsen på www.duevej.dk, der ligeledes indeholder alle nødvendige kontaktinformationer

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 25. maj hos Anne.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen