Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 26. september 2011

  1. Storskraldsløsning

Anne og Lars er i gang med at indhente tilbud fra håndværkere, der skal udarbejde de nye rammer for ejendommens nye storskraldsløsning. Storskraldsrummet vil få et lukket afsnit, et indbygget skur, hvor Simon vil sortere storskrald i affaldskategorier, inden at dette afhentes af Kommunens renovation. Der vil blive opsat særskilt information i alle opgange. Anne udarbejder kommunikation hertil.

 2. Status på 5-års plan

Bestyrelsen gennemgik den godkendte 5-års plan for 2011-projekter. Alle punkter er fuldførte på nær indkøb af nye lamper over bagdørene i kælderskakten. Dette er ikke et akut projekt, og indkøbet heraf udskydes.

 3. Cykeloprydningen

Fristen på fjernelse af manilamærket var d. 3. oktober jævnfør opslag i alle opgange. Der er tale om en oprydning på ca. 30 cykler, der gerne skulle have medført bedre plads til ’aktive cykler’ under halvtaget.

 4. Maling af opgangene

Malingen af opgangene er nu opstartet, og de foreløbige resultater kan ses i opgangene på Mariendalsvej. Vi beder venligst beboerne om at samarbejde med maleren mht. overdragelse af nøgle eller tilstedeværelse på aftalt dato/tidspunkt for maling af karmen rundt om lejlighedernes indgangsdør.

 5. Diverse

Den nye Dansk Bredbånds kontrakt med nye priser træder i kraft per 1. oktober. Franck vil ophænge information herom i opgangene.

 Nyt graffiti-firma skal kontaktes, da aftalen igennem Frederiksberg kommune med rabatordning ikke kunne fornyes. Linda indhenter tilbud til næste møde. 

 I løbet af den seneste måned har ejendommen måtte skifte en række faldstammer hos beboere. Der har ikke specifikt været afsat penge hertil, så disse udgifter vil belaste den almindelige vedligeholdelseskonto væsentlig. 

  

Vidste du at…..

 - der fortsat er beboere, der smider affald og stiller gamle ting på de frie kælderarealer? Bestyrelsen har besluttet, at regningen for fjernelse heraf for fremtiden videresendes til den pågældende beboer.

 - dit kælderrum har været oversvømmet? Har du husket at gennemgå dit kælderrum for ødelagte genstande efter skybruddet? Hvis ikke, så sørg venligst for at fjerne våde genstande fra dit kælderrum, så du bidrager til, at vi får en tør kælder igen.

 - at vi betaler bøder for overfyldte affaldsvogne? At vi kan spare penge, hvis du går yderligere tre skridt til næste, tomme affaldscontainer. Det er dine og dine naboers penge, du smider ud til ingenting.

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 14. november

Med venlig hilsen

Bestyrelsen