Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 25. 05.2011

 

1.    Status på farveopslag i opgang på Mariendalsvej

Farverne slås op i løbet af juli måned i opgangen på Mariendalsvej 67 – beboerne er velkomne til at kigge forbi.

 

2.    Malerarbejde i kælderskakten på gårdsiden

Der males pt. i kældergangen ud til gårdsiden – vi glæder os til at se det færdige resultat.

 

3.    Status på tagopsparingskontoen

Bestyrelsen har oprettet en konto i Jyske Bank til ejerforeningens tagopsparing. Formålet er at fordele opsparingen på forskellige konti, der kan give foreningen en bedre rente. Denne rentegaranti-konto vil give os en fast rente på 3,25%. Bestyrelsen indsætter 750.000 kr. på denne konto, og opsparingen er bundet indtil 2014. Bestyrelsens strategi er at ’plante’ de opsparede midler i forskellige pengeinstitutter delvis for at opnå en højere rente og delvis for at sprede risikoen.

 

4.    Dansk Bredbånd

Bestyrelsen har på ny undersøgt markedet for konkurrerende priser. Dette har ført til nye forhandlinger med vores nuværende leverandør, Dansk Bredbånd. Resultatet heraf vil blive offentliggjort snarest.

 

5.    Stigning i parkeringslejen

Der var på sidste Generalforsamling bred enighed om, at parkeringslejen i ejerforeningen er for lav, og at den har været for lav i mange år. Der er nu udsendt varsel om stigning i prisen på leje til lejerne. Lejen forhøjes til 275,00 kr./md gældende fra d. 1/10-2011. Bestyrelsen vil på næste Generalforsamling fremlægge forslag om en årlig fast stigning på ca. 3 %.

 

6.    Projekt ’Oprydning / fjernelse af gamle cykler / gamle barnevogne

Der er nu ryddet op i gamle barnevogne, og vi håber at dette har ført til mere plads til de aktuelle brugere af barnevognsskuret. Efter sommerferien igangsættes ligeledes en oprydning af cykler i gården og på Duevej. Alle cykler vil blive mærket efter reglerne og varsel ophænges i alle opgange. Vær opmærksom herpå.

 

7.    Projekt udbedring af rustvand fra jernspær ved vinduer

Flere beboere oplever, at der dannes rustskjolde i deres vindueskarme, hvilket stammer fra jernspær ved vinduerne. Bestyrelsen har besluttet at igangsætte et pilotprojekt for at finde en potentiel løsning til problemet. Der vil komme yderligere information herom, når resultatet af projektet kendes.

 

8.    Professionel beskæring af havens træer

Bestyrelsen har kontaktet en professionel gartner, der henover sensommeren vil foretage en beskæring af havens træer.

 

9.    Forhaven til Mariendalsvej

I løbet af juli/august vil der blive lagt rullegræs på havearealet foran Mariendalsvej. Der er på nuværende tidspunkt plantet to magnoliatræer, som de kommende år, sammen med den fremtidige græsplæne gerne skulle forskønne området på Mariendalsvej.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 16. august 2011 hos Mette.

 

I ønskes alle en skøn sommer

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen