Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 16. august 2011

 

 

  1. Dansk Bredbånd

Den nye kontrakt er underskrevet, og de nye priser iværksættes ved førstkommende opkrævning.

 

  1. Oversvømmelse i kælderrummene / svamp

Taksator gav ros for vores udluftning, som taksator udtaler, er den bedste måde at få tørret kælderen på. Alle udgifter, som Simon har haft i forbindelse med fugtfjerner og støvsugning m.v. bliver betalt af forsikringen. Generelt sagde taksator, at der altid er skimmel i et hus, og han kunne se, at der har været skimmel før oversvømmelsen (hvid skimmel på nogle kælderrumsdøre), men at det er normalt, og at man ikke helt kan gardere sig mod skimmel. Vi skal holde rent og lufte ud, også i fremtiden.

 

Læg mærke til Simons seddel om tilbud om afhentning af Rodalonlignende produkt. En nem og hurtig løsning, som standser skimmel inde i kælderrummene, som hver beboer selv kan udføre.

 

  1. Løsning på storskrald

Fremover skal vi (udover det vi altid har sorteret) sortere de ting, vi indtil nu har smidt i den store container i 4 kategorier. 1. Kasseret indbo, som skal være brandbart, 2. Jern, 3. Elektronisk affald og 4. trykimprægneret træ. Vi skal selv sortere i de forskellige affaldsgrupper. Det hele indebærer, at vi er nødt til at indrette vores affaldsområde, således, at der er et sted, hvor beboerne sætter storskrald. Storskraldet sorteres derefter i mindre inddelinger, som kun Simon har adgang til. Bestyrelsen arbejder på at få etableret en løsning i gården, der efterlever kravene fra Kommunen. Yderligere info og instrukser herom følger.

 

4.    Maling af opgange

Farverne er nu valgt, og maleren går snart i gang med at male i vores opgange.

 

5.    Rullegræs på Mariendalsvej

Rullegræsset er nu lagt, og 2 Magnoliatræer er plantet på Mariendalsvej. Vi håber, at I nyder forskønnelsen.

 

6.    Cykeloprydning

Jævnfør opslag i opgangene har vi igangsat oprydning af cykler på ejendommen. Vær opmærksom på, at der er påsat Manila-mærker på alle cykler, og fjerner du ikke Manila-mærket fra din cykel, vil den blive fjernet ved fristens udløb d. 03.10.2011.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 26. september

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen