Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 14. november 2011

 

1 Renovering af lyskasser samt udskiftning af bærejern på Mariendalsvej

Ejendommen står overfor en renovering af lyskasser samt udskiftning af bærejern på Mariendalsvej, da begge dele er i en meget dårlig stand. Der skal projekteres på arbejdet, indhentes tilbud fra entreprenører samt udføres tilsyn under udførelsen. Dette projekt vil blive udført i løbet af foråret 2012.

 

2 Maling af ejendommens opgange

Maling af opgangene skrider frem efter planen, og de første seks opgange er nu færdigmalede. I det nye år fortsætter maling af de resterende seks opgange. Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at passe på de nye opgange, så de kan se flotte ud i mange år fremover.

 

3 Ejendommens nye Affaldsordning

Bestyrelsen har udsendt nyhedsbrev i december 2011 med information om det nye affaldssystem. Læs om dette på www.duevej.dk, hvor du kan finde en kopi af det udsendte nyhedsbrev. Husk at vi betaler ekstra for overfyldte containere – gå nu de ekstra skridt der skal til for at finde en tom container. Alt andet er spild af vores penge!

 

4 Trappevask

Trappevask vil fremover ske hver mandag. Der har været utilfredshed fra beboere med trappevasken. Der er nu sat en ny trappevasker på ejendommen. Husk at opgangene ikke er til opbevaring, så trappevaskeren kan komme til.

 

5 Energibesparelser - sensor på trapper og i kælderen

Dette er et punkt, som bestyrelsen vil arbejde videre med, når tid og økonomi er hertil.

 

6 Oprydning i kældergangene

Vores vicevært vil igen foretage en oprydning i vores kældergange. Det er som nævnt i nyhedsbrevet for december skuffende, at ejerforeningens penge skal bruges til at rydde op efter enkelte beboeres affald. Det er hvert enkelt beboers ansvar at bidrage til at holde kælderarealerne frie for affald.

 

7 Byggeriet i baggården

I starten af december måned startede funderingsprojektet. Dette vil snart være overstået, og herefter vil der blive ro frem til foråret 2012. Hvis det skulle undre nogen, at bagmuren ikke er afdækket foroven med nye tagsten, så er dette meningen. Det kommer i næste fase.


8 Grundejerforeningen - kontakt

Mette forsøger at skabe en kontakt hertil. Bestyrelsen mener, at det vil være et oplagt forum at tage bestemte problemstillinger for området op i.

 

9 Børnenes legeplads - tjek for ødelagte sager

Tømreren, der har bygget vores nye affaldsskur, vil sørge for at reparere enkelte ødelagte sager på børnenes legeplads.

 

10 Juletræ i gården

Benny, vores mand på ejendommen, har sørget for at ejendommen har fået et juletræ, samt julelys i nogle af baggårdens træer. Det giver lidt julestemning i den mørke tid.

 

11 Udskiftning af ny vandpumpe i gården

Efter en igangsat undersøgelse af den eksisterende vandpumpe i gården, har bestyrelsen ud fra kloakmesterens anbefalinger, besluttet at udskifte den eksisterende pumpe med en ny med større kapacitet. Det er bestyrelsens håb, at den nye pumpe i fremtiden vil kunne klare flere af de ekstreme regnskyl, som vi har set i løbet af den forgangne sommer.

 

Rigtig glædelig Jul og godt Nytår

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 19. december 2011

 

***********************Bestyrelsen************************