Referat fra Bestyrelsesmøde d. 29. september 2010

 

Tilstede: Brian, Birger og Linda (referent) 

 

1.      Dansk Bredbånd

Resultatet af bestyrelsens forhandlinger med Dansk Bredbånd kan ses af de ophængte plancher i opgangene.

 

2.      Status på kvistprojektet

Bestyrelsen har nu fået foretaget en uvildig undersøgelse udført af en sagkyndig fra Teknologisk institut. Efter en besigtigelse af ejendommen og i særdeleshed af det afsnit af taget, der er oven over lejligheden med vandskader, udmeldte Teknologisk institut, at instituttet ikke ønsker at påtage sig opgaven at komme med et bud på, hvad der skal til for at stoppe vandindtrængning til den pågældende beboer. Den sagkyndige udtalte, at der forelægger mange muligheder, og at han ikke kan udelukke den ene reparationsmetode fra den anden, og at han aldrig vil kunne give garanti for at det vil hjælpe. Han mener derfor, at det ville være forkert af ham at gå ind i et egentligt samarbejde omkring løsning af problemet. Den sagkyndige kunne ved sit besøg observere huller i dugen, som er placeret under tagstenene, samtidigt med at han kunne se flere tagsten, som ikke ligger rigtigt. Dette kan ved slagregn betyde, at vandet vandrer til hullerne i dugen for derefter at finde vej til de berørte lejligheder. Den sagkyndige mener ikke, at en reparation af dugen kan lade sig gøre.

 

Løsningsforslag: Man kan forsøge med en overstrygning af de tagsten, som er placeret oven over stedet for vandindtrængningen, men det er ikke en garanti, og samtidigt er der den risiko, at tagstenene kan tage skade, hvilket kan medføre yderligere vandindtrængning.

 

Den sagkyndige mener, at ejerforeningen har to muligheder:

 

§  Lev med vandindtrængningen i nogle år indtil E/F mener at have ressourcer til et nyt tag og kviste;

§  Igangsætning af nyt tag og kviste med det samme 2011/2012

 

Bestyrelsen har besluttet, at der skal gøres endnu et forsøg på at stoppe vandindtrængningen, og der vil i den nærmeste fremtid blive foretaget en overstrygning af tagstenene ved den pågældende kvistlejlighed.

 

3.      Status på vandindtrængning på gang, 4. sal nr. 44 – tærede vinduer

Bestyrelsen har besluttet, at alle 8 loftsvinduer skal forsegles med silikone fra lift. Dette vil afhjælpe, at vand ikke trænger ind fra vindueskanten/glaskanten. Denne løsning er valgt i stedet for en dyrere løsning med udskiftning af udvendig vindue samt ny vindueskasse. Den billige løsning har bestyrelsen valgt med henblik på, at der vil skulle ske en udskiftning af taget inden for en kortere tidshorisont, hvormed den dyre løsning vil gå ’tabt’.

 

 

 

4.      Status på faldstammer

VVS v/Otto Mathiesen gennemgår i denne periode faldstammernes stand og potentielle udskiftning på Duevej Nr. 50, 56 og 60.

 

5.      Status på murerarbejde på frontsiden Duevej/Mariendalsvej

Murerne er i fuld gang med at reparere sokkelen på Duevej og Mariendalsvej. Efterfølgende vil sokkelen blive pudset med en 280 beton puds hele vejen rundt på frontsiden.

 

6.      Diverse

Efter sommerens oprydning på ejendommens fællesarealer viser det sig, at der igen sættes, blandt andet, gamle bøger og andet storaffald i gangarealerne ved kælderrummene. Bestyrelsen ønsker at indskærpe, at al opbevaring skal ske i de dertil tildelte kælderrum og IKKE på fællesarealerne.

 

Disse ting vil blive fjernet af vicevært Simon Zederkoff fra d. 1. november, og fremover vil der ikke blive varslet.

 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag d. 1. november hos Linda

 

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde sig informeret om nyt fra bestyrelsen på www.duevej.dk, der ligeledes indeholder alle nødvendige kontaktinformationer