Referat fra Bestyrelsesmøde d. 29. juni 2010

 

Tilstede: Franck, Birger, Lars og Linda (referent)  

 

 

1.   Status på kvistene

Arbejdet på de pågældende kviste er nu afsluttet som planlagt.

 

2.   Status på tagrende-rensning

Tagrende-rensningen er udført på hele ejendommen.

 

3.   Status på murerarbejde

Murerarbejdet på gårdsiden er udført som planlagt.

 

4.   Sprøjtning for flæskeklannere

Desværre har vi konstateret flæskeklannere hos to beboere, og alle lejligheder i de to ’ramte’ opgange har nu været gennem 3 x sprøjtning foretaget af skadedyrsservice.

 

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag d. 24. august 2010 hos Franck.

 

 

Bestyrelsen ønsker alle beboere en god sommer !!

 

 

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde sig informeret om nyt fra bestyrelsen på  www.duevej.dk, der ligeledes indeholder alle nødvendige kontaktinformationer