Referat fra Bestyrelsesmøde d. 25. maj 2010

 

Tilstede: Brian, Franck, Birger, Lars og Linda (referent)

 

 

1.   Status på kvistprojektet

Arbejdet er påbegyndt, og hele projektet forventes afsluttet ved udgangen af juli måned, idet der tages forbehold for vejrlig.

 

 

2.   Status på murerarbejde

Der vil i løbet af juni måned blive foretaget en del murerarbejde på gårdsiden.

 

 

3.   Status på tagrenderensning

Tagrende-rensning på hele ejendommen forventes at finde sted i starten af august måned.

 

 

4.   Status på cykelskur

Nedtagningen af det gamle cykelskur er påbegyndt. Det nye cykelskur forventes at stå klart inden sommerferien. I skrivende stund er det nye cykelskur blevet færdigt.

 

 

5.   Diverse

 

-      Der vil blive slukket centralt for varmen per 1. juni 2010

 

-      Efter en kortslutning hos en beboer, har bestyrelsen foranlediget en gennemgang af ejendommens el-installationer på loftet. Der vil i denne forbindelse blive foretaget reparationer af en række kabelkasser.

 

-      Simon vil sørge for indkøb af en fælles grill og et havebord med bænke. Grillen vil få fast placering på fliserne ved den høje mur mod vores genboer af hensyn til brandfare. Vi håber, den vil bringe glæde i løbet af sommeren.

 

6.   Næste bestyrelsesmøde

 

Holdes den 29.juni 2010 kl. 19:00 hos Lars.

 

 

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde sig informeret om nyt fra bestyrelsen på www.duevej.dk, der ligeledes indeholder alle nødvendige kontaktinformationer.