Referat fra Bestyrelsesmøde d. 24. august 2010

 

Tilstede: Brian, Franck, Birger, Lars og Linda (referent)  

 

1.      Vandindtrængning i to af vores 4. sals lejligheder

 

Bestyrelsen er blevet kontaktet af to af vores beboere, der indgik i Kvistprojektet. De har desværre måtte oplyse os om, at de efter de intense regnfald på ny har oplevet vandindtrængning i deres lejligheder. Linda har d. 26.08 informeret Johnny Weick, BoligExperten om, at bestyrelsen ønsker foretaget en uvildig undersøgelse, hvilket vil blive udført af en sagkyndig fra Teknologisk institut. Derefter vil der blive udarbejdet en plan for det videre forløb.

 

2.      Vandindtrængning på gang, 4. sal nr. 44 – tæret vindue

I forbindelse med den store mængde regn har der været vandindtrængning i opgangen på Duevej 44, 4. sal. Dette skyldes et tæret loftsvindue. Bestyrelsen vil sørge for at samtlige loftsvinduer gennemgås og de vinduer, der konstateres at være i en dårlig stand, vil blive udskiftet snarest.

 

3.      Oversvømmelse i kælderrum – Mariendalsvej

Der har ligeledes været oversvømmelse i kælderrum på Mariendalsvej forårsaget af de store mængder vand. Simon har opstillet affugtere i de pågældende kælderrum, og er i kontakt med de pågældende beboere.

 

4.      Faldstammer

Som budgetteret i 5-års planen over fremtidige projekter igangsætter Bestyrelsen nu udskiftning af faldstammer i opgangene Duevej 50, 56 og 60. Disse tre opgange vil modtage et brev herom fra BoligExpterten, hvorefter beboerne vil blive kontaktet af VVS v/Otto Mathiesen for gennemgang af faldstammernes stand og potentielle udskiftning.

 

5.      Murerarbejde på frontsiden Duevej/Mariendalsvej

Bestyrelsen er nu nået til projektet vedrørende reparation af de tre trappenedgange til kældrene på frontsiden af Duevej. Ligeledes vil der blive foretaget en reparation af soklen på Duevej og Mariendalsvej. Dette kræver fuld adgang til soklen og vil betyde, at hovedparten af de store buske/planter på Duevej, der står ind mod muren, vil blive fjernet. Når murerarbejdet er fuldendt, vil der efterfølgende blive sat nye buske/planter.

 

6.      Energimærkning

Ejendommen har nu fået fornyet sit energimærke, hvilket i dag er et lovkrav.

 

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag d. 28. september hos Birger

 

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde sig informeret om nyt fra bestyrelsen på

 

www.duevej.dk, der ligeledes indeholder alle nødvendige kontaktinformationer