Referat fra Bestyrelsesmøde d. 21. april 2010

Tilstede: Brian, Franck, Birger, Lars og Linda (referent)

 

  1. Ny referent

Linda påtager sig denne opgave

 

  1. Hærværk på vores postkasser 

Bestyrelsen anmoder alle beboere om at være meget opmærksomme på ikke at lukke uvedkommende ind i opgangene. Vi har nu oplevet 5 tilfælde af hærværk på vores postkasser. Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på, at det koster ejerforeningen ca. 2.200,- kr. i reparation per postkasse, hvilket kan blive en betydelig post på budgettet. Bestyrelsen anmoder beboerne om at melde al hærværk til politiet.

 

  1. Kvistprojekt

Reparation af de resterende tre kviste påbegyndes snarest. De berørte beboere vil blive kontaktet af BoligExperten.

 

  1. Tagrensning

Rensning af ejendommens tagrender påbegyndes snarest.

 

  1. Nyt cykelskur

Bestyrelsen vurderer, at et spritnyt cykelskur vil blive opført i slutningen af maj måned.

 

  1. Uvedkommende personer i gården

Bestyrelsen har drøftet et eventuelt behov for at få en port op i indkørslen til gården fra Duevej for at holde uvedkommende ude af gården. Bestyrelsen ønsker dog at se tiden an, også for at vurdere indflydelsen fra åbningen af arealerne på Skolen på Duevej.

 

  1. Næste bestyrelsesmøde

Holdes den 25. maj 2010 kl. 19:00 hos Birger.

 

 

 

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde sig informeret om nyt fra bestyrelsen på www.duevej.dk, der ligeledes indeholder alle nødvendige kontaktinformationer