Referat fra bestyrelsesmøde den 5. februar 2010

 

Tilstede: Linda, Brian, Marc, Birger, Maj (referent)

Ikke til stede: Franck og Solveig

 

1. Status på kvistprojekt

Der skal laves yderligere tre kviste i denne omgang. Yderligere info om kvistprojektet følger på forårets generalforsamling.

 

2. Status på kælderrum

Der kommer snarest skilte op på alle de faste kælderrum (1 pr. lejlighed), som herefter er det rum, der følger lejligheden ved salg. Derudover sættes der skilte på opgangsdøre og på indgangsdøre til kælderrum i kældergangene.

De skilte til overskydende rum, som Bestyrelsen endnu ikke har været i stand til at finde ud af, hvem tilhører, vil blive opbevaret af Bestyrelsen, der løbende vil tage kontakt til de pågældende beboere, som mangler at identificere deres kælderrum. 

 

3. Status på oprydning i kældergange

En hel del beboere havde fået ryddet op i forvejen, hvilket gjorde arbejdet lettere – tak for det.

Alt det som ikke var fjernet, og som ikke kan karakteriseres som affald, er sat ind i et ulåst kælderrum ud mod gangen. Bestyrelsen giver hermed ejerne en mulighed for at genfinde deres ejendele, og der vil blive varslet, inden tingene kasseres.

 

4. Status på maling af opgange

Maling af det nederste af opgangene er afsluttet.

 

5. Næste bestyrelsesmøde

23. februar kl. 19 hos Linda