Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 1. november  2010

 

Tilstede: Brian, Birger, Franck, Lars og Linda (referent)

 

 

1.       Status på kvistprojektet

Teglene er blevet overstrøget med sandmørtel på begge sider af den pågældende kvist, eftersom der, jævnfør sidste måneds referat, igen var kommet vand ind i beboers stue. Vi afventer resultatet af overstrygningen ved næste store regnskyl.

 

2.       Status på faldstammer

VVS v. Otto Mathiesen har nu gennemgået faldstammernes stand i opgangene Duevej 50, 56 og 60. Beboerne i de lejligheder, hvor VVS har vurderet at faldstammerne bør udskiftes, vil modtage henvendelse fra VVS v. Otto Mathiesen i den nærmeste fremtid med henblik på udskiftning.

 

3.       Status på vandindtrængning på gang – tærede vinduer

Alle otte tagvinduer er nu forseglet med silicone.

 

4.       Status på murerarbejde på frontsiden Duevej/Mariendalsvej

Soklen er nu repareret hele vejen rundt på frontsiden på Duevej/Mariendalsvej. Efterfølgende er

sokkelen blevet pudset med en 280 betonpuds.

 

5.       Næste projekt:

Det næste projekt i ejerforeningen, som bestyrelsen ønsker at tage hul på, er en renovering af døre og vinduer i kælderskakten på ejendommens gårdside. Døre og vinduer i kælderen er generelt i en dårlig stand og trænger hårdt til en udskiftning.

 

 

 

Opfordringer:

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at trampe papkasser mv. til en fladere udgave – da hele papkasser hurtigt fylder affaldscontaineren  op til stor ærgrelse for øvrige beboere.

 

Ligeledes ønsker bestyrelsen at minde beboerne om ejendommens ’Husorden’, der kan læses på www.duevej.dk og her i særdeleshed til reglerne omkring støjende adfærd og udøvelse af musik til gene for de omkringboende. Vi  opfordrer alle til at tage hensyn til hinanden.

 

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde sig informeret om nyt fra bestyrelsen på

www.duevej.dk, der ligeledes indeholder alle nødvendige kontaktinformationer

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag d. 6. december kl. 19:00 hos Lars.