Referat fra bestyrelsesmøde 28/10 2009

 

Tilstede: Marc, Linda, Birger, Solveig, Brian, Franck og Maj (referent)

 

 

1) Status på kvistprojektet

Pilotprojektet forløber som planlagt, og der vil komme yderligere information om selve ”kvist-projektet”, når der er truffet endelig beslutning om dets forløb og omfang.

.

2) Grill på altaner

Det er henover sommeren blevet observeret, at beboere har grillet på deres altaner. Dette er i strid med reglerne pga. brandfaren. Alle beboere bedes overholde disse regler – det gælder også for altanerne i stueetagen!!

 

3) Status på kælderrumsprojekt

Bestyrelsen håber på at kunne få ”identificeret” de resterende kælderrum snarest muligt, så der kan blive bestilt skilte inden jul, så alle kælderrum fremover ”hører sammen med” en bestemt lejlighed.

Alle beboere opfordres til at fjerne de ting, de måtte have stående i kældergangene!!

 

4) Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 24/11 kl. 19 hos Birger

 

OBS: Det er ikke befordrende for bestyrelsens arbejdsmoral- og lyst, at medlemmer gang på gang overfuses verbalt af beboere, der ikke er enige i bestyrelsens valg og prioriteringer.

Alle er meget velkomne til at give deres mening til kende – men opfordres til at gøre det på en konstruktiv og sober måde. Tak.