Referat bestyrelsesmøde 27. januar

 

 

Tilstede: Åsmund, Marc, Maj (referent), Morten, Stine og Linda.

Ikke tilstede: Ditte og Arne

 

 

 

Sag 1: Generalforsamling 2009

Generalforsamlingen vil blive afholdt onsdag d. 25. marts kl. 18.30-21.00 i Pyramiden på Skolen på Duevej. Alle beboere vil modtage en indkaldelse i god tid inden mødet.

Da flere af bestyrelsens medlemmer, heriblandt formand Åsmund Rinnan, har valgt ikke at genopstille, vil der blive brug for, at nye kræfter melder sig på banen. Bestyrelsen opfordrer dig derfor til at overveje, om det kunne være noget for dig.

 

 

Sag 2: Vedligehold

-De opgange, der trænger, vil snarest muligt blive malet ved hoveddørene.

-Reparation af kviste har top prioriteret (sammen med faldstammer). Finansiering af dette tages op på den kommende generalforsamling.

-En faldstamme er blevet lavet, og endnu en opgang påbegyndes snarest. Bestyrelsen gør opmærksom på, at alle huller mv. naturligvis bliver dækket, men at det er op til hver enkelt beboer at stå for en evt. sidste ”finish” (Terrazzo el. lign.) og selv afholde udgifterne hertil.

 

 

Sag 3: Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 17/2 hos Linda.