Referat fra bestyrelsesmøde 24. November 2009

 

 

Tilstede: Linda, Franck, Solveig, Birger, Brian og Maj (referent)

Ikke tilstede: Marc


 

1) Kvistprojekt

Pilotprojektet er ved at blive afsluttet, og nærmere info om resten af kvist-projektet følger snarest.

 

2) Oprydning af fællesarealer

Opslag følger snarest med tidsfrist og info i forbindelse med oprydning af fællesarealerne.

3) Maling af opgange (forneden)

Arbejdet med at få malet omkring postkasser mv. går i gang umiddelbart efter nytår.

 

4) Næste møde

16/12 kl. 19 hos Linda.

 

 

OBS: Bestyrelsen anmoder om, at man benytter den VVS-mand, vi henviser til, da han kender Ejendommen og de fælles installationer. Benytter man alligevel en anden, bedes vedkommende undlade at røre ved fælles installationer – ellers vil det komme til at være for beboers regning, hvis foreningen har udgifter i forbindelse med at ”rette op på” de ting, der er blevet pillet ved.