Referat bestyrelsesmøde 24/08-09

 

Husk, at du også kan læse referatet på www.duevej.dk – her kan du også komme med ris eller ros til Bestyrelsen, samt starte en debat om noget, der ligger dig på sinde.

 

Tilstede: Brian, Franck, Marc, Linda, Maj (referent)

Ikke til stede: Solveig, Birger

 

 

1. Kvist pilotprojekt

Der arbejdes på fuldt tryk med projektet, og beboerne vil blive orienteret snarest muligt, efter der er truffet beslutning.

 

 

2. Postkasser

Postkasserne er som bekendt sat op, og der vil blive malet snarest muligt i de opgange, hvor det trænger. Ønsker beboerne et ”Nej til reklamer” skilt på deres postkasse, skal de selv skaffe det. Det kan bestilles via Post Danmarks hjemmeside eller på tlf.: .

 

 

3. Kælderrum

Der arbejdes fortsat på at få et fuldt overblik over kælderrummene, og der vil derefter blive sat permanente dørskilte på rummene, så et kælderrum og en lejlighed ”hører sammen”.

 

 

4. Opdatering af procedurer

Oversigten over procedurer i forbindelse med skader og udbedring heraf, opdateres i henhold til den nyeste vedtægtsændring om de tværgående rør. Den nye oversigt er hængt op i alle opgange.

 

OBS: Da opslag med vigtig info ved flere tilfælde er forsvundet fra opgangene, vil Bestyrelsen på det kraftigste opfordre beboerne til at lade disse opslag hænge.

 

 

5. Tag på cykelskur

Reparation af cykelskuret er blevet udsat på ubestemt tid grundet økonomi. Info følger, når der er nyt i sagen.

 

 

6. Næste møde

15. september kl. 19 hos Franck.