Referat af bestyrelsesmøde 13. maj ’09

(Husk, at du også kan læse referatet på www.duevej.dk)

 

 

Tilstede: Linda, Birger, Solveig, Franck, Marc, Brian, Maj (referent)

 

Punkt 1: Ny administrator og ejendomsservice

Kontrakterne er blevet underskrevet. Indtrykket er positivt af både ejendomsservice og ny administrator, og bestyrelsen ser frem til samarbejdet. Opslag med nye kontaktpersoner mv. følger.

 

Punkt 2: Status på postkasser

Postkasserne er blevet bestilt og bliver sat op i løbet af de næste par måneder.

 

Punkt 3: Kælderrum

Der er et større opklaringsarbejde i gang i forhold til at få styr på, hvilke kælderrum, der tilhører hvem. De beboere der endnu ikke har gjort det, bedes skrive navn på deres rum og de, der har flere rum, vil høre fra bestyrelsen i forbindelse med opkrævning af betaling mv.

 

Punkt 4: Gårdhave/legeplads

Til den seneste havedag mødte omkring 15-20 beboere op, der blev lavet bed og kummer, og det var i det hele taget en vellykket dag. Tak for det.

Siden er der kommet nyt legehus og nyt sand på legepladsen, ligesom et nyt vippedyr er på vej.

 

HUSK: den næste havedag 7. juni, hvor det store projekt er maling af stakit i gården. Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at være med. 

 

Punkt 5: Evt.

Der har været et forslag oppe omkring at lave et booking-system til haven, så man kan være sikker på, at kunne benytte haven på en given dato til afholdelse af større arrangementer mv.

Bestyrelsen mener ikke, at et sådant bookingsystem er ønskeligt, men opfordrer til, at man evt. hænger en seddel op i opgangene ved særlige lejligheder.

 

Punkt 6: Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 8. juni hos Solveig, 46. 4. tv.