Referat fra bestyrelsesmøde 16. december 2009

 

 

Tilstede: Linda, Solveig, Marc, Birger og Maj (referent)

Ikke til stede: Brian og Franck

 

1.Kvistprojektet og dets videre forløb

Pilotprojektet er nu afsluttet, og i samarbejde med fagfolk har Bestyrelsen besluttet, at der i denne omgang kun vil blive lavet yderligere de tre kviste, som har oplevet problemer med vandindtrængning. Generelt har kvistenes stand vist sig at være bedre end forventet, og det er på denne baggrund, Bestyrelsen vurderer, at der lige nu ikke bør laves yderlige renovationer. Samtidig er det Bestyrelsens vurdering, at der indenfor en overskuelig årrække skal lægges et helt nyt tag, og det er endnu en god grund til ikke at kaste sig ud i en omfattende renovering af alle kviste pt. Renovation af de tre resterende kviste vil blive påbegyndt i marts 2010.

Rent økonomisk betyder dette, at rate 2 IKKE vil blive indkrævet fra beboerne som ellers varslet.

 

2. Kælderrumsprojekt

Først i det nye år vil der komme skilte på alle kælderrum, samt i gangene mv.

 

3. Maling af opgange

Maleren går i gang med forskønnelse af opgangene den 4. Januar 2010.

 

4. Næste møde

Onsdag 20/1 2010 kl. 19 hos Solveig.

 

 

Bestyrelsen ønsker god jul og godt nytår!