Referat bestyrelsesmøde 15. september 2009

(husk, at du også kan læse referatet på www.duevej.dk)

 

Tilstede: Birger, Brian, Linda, Marc, Franck, Solveig, Maj (referent)

 

 

1. Status på pilotprojekt

Projektet går i gang i løbet af de næste to uger, hvis alt går efter planen.

Yderligere information om det endelige kvistprojekt følger, når pilotprojektet er afsluttet.

 

2. Taghætte og tæret vandledning

Der er kommet ny taghætte på, hvor der manglede én på Duevej. Og den gennemtærede vandledning ved Duevej nr. 54 bliver repareret i uge 39 jvf. opslag i opgangene.

 

3. Oversigt over kælderrum

Bestyrelsen er efterhånden ved at have dannet sig et overblik over, hvem der har hvilke kælderrum. Og der vil snarest komme permanente skilte på alle kælderrum, så disse fremover hører sammen med en bestemt lejlighed.

 

4. Maling af opgange i stueetagen

Som de fleste sikkert har bemærket, trænger de fleste opgange til en gang maling ved indgangsdørene og visse steder rundt om de nye postkasser. Opgangene vil derfor blive malet fra kælderen og op til stueetagen først i det nye år.

 

5. Evt.

Reparation af kloak i kælderen påbegyndes 5. oktober. 

 

6. Næste møde

Den 28/10 kl. 19 hos Solveig.