Referat bestyrelsesmøde 14. april 2009

 

 

Tilstede: Linda, Brian, Solveig, Birger, Franck, Maj (referent)

Ikke til stede: Marc

 

1. Ny administrator

Som vedtaget på generalforsamlingen bliver den nye boligadministrator pr. 1/7 Boligexperten. Yderligere info samt kontaktpersoner mv. følger på et senere tidspunkt.

 

2. Ny vicevært

Der starter ny vicevært pr. 1/7, yderligere oplysninger og kontaktinfo mv. følger.

 

3. Reparation af kviste

Som vedtaget på generalforsamlingen vil projektet med reparation af kviste blive sat i gang og sandsynligvis blive gennemført i sensommeren.

 

4. Fordeling af ansvarsområder:

- Gård/have/legeplads: Marc og Maj

- Løbende vedligehold, trapper, opgange: Birger

- Kælderrum: Franck og Solveig

- Vaskekælder: Maj

-Kontakt til vicevært: Linda

Se nye, opdaterede opslag i opgangene samt på hjemmesiden.

 

7. Div. igangværende projekter:

- Postkasser vil blive opsat sandsynligvis inden sommerferien.

- Havedag d. 7. juni fra kl. 11. Se opslag.

 

8. Næste møde:

Onsdag den 13. maj hos Birger, 42. 2.th. kl. 19.00.