Referat fra bestyrelsesmøde den 8.juni 2009

(Husk at du også kan læse referatet på www.duevej.dk)

 

Tilstede: Marc, Linda, Brian, Birger, Solveig, Maj (referent)

Ikke tilstede: Franck

 

1. Status på kvistprojekt:

Bestyrelsen har efter faglig rådgivning valgt, at der skal gennemføres et pilotprojekt som forløber for det mere gennemgribende projekt med renovation af kvistene. For beboerne vil det betyde, at den egenbetaling, der blev vedtaget på forårets generalforsamling, vil blive udskudt, så første rate først skal falde til efteråret. Brev med yderligere orientering vil blive sendt ud til alle beboere snarest.

 

2. Status på ejendomsservice:

Den nye vicevært starter pr. 1/7 og vil lægge ud med at give ejendommen en grundig omgang i de første fjorten dage. Kontaktoplysninger vil blive hængt op i opgangene snarest.

 

3. Status på postkasser:

Postkasserne er bestilt og vil blive leveret om ca. seks uger. Der vil blive sendt brev ud til beboerne om, hvordan de skal forholde sig i forhold til navne på postkasserne mv.

 

4. Skadedyr:

Der er konstateret husklanner i opgangen Mariendalsvej 65. Alle beboere er blevet orienteret pr. brev, og der er igangsat sprøjtning.

 

5. Status på faldstammer:

Enkelte beboere ønsker at få oplyst, hvornår deres faldstammer vil blive skiftet, men pt. er det ikke muligt for bestyrelsen at efterkomme ønsket om en langsigtet plan. Det vil blive lavet på sigt, når tingene er faldet lidt mere til ro, og arbejdspresset er lettet.

 

6. Status på gårdhave:

Årets anden havedag var en succes, og det lykkedes at få malet næsten hele stakittet i gården. Det resterende vil blive færdigmalet indenfor de nærmeste uger. Tak til alle der mødte op!

 

7. Status på regelsæt for udførelse af VVS-opgaver etc.:

Da der tilsyneladende har hersket lidt forvirring omkring, hvordan man som beboer forholder sig, hvis man skal have udført en VVS-opgave, vil der snarest blive hængt opdaterede retningslinier op i opgangene, ligesom de vil kunne ses på hjemmesiden.

 

8. Altanbeslag:

Alle henvendelser ang. altanbeslag samt evt. betaling for nye, skal fremover ske til Birger på: iogbsteensborg@hotmail.com eller ved at smide en seddel ind ad hans brevsprække i nr. 42, 2. th.

 

15. Dato for næste møder:

25/6 kl. 19 på kontoret.

4/8 kl. 19 på kontoret.