Referat: Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. oktober 2008

 

Tilstede: Åsmund, Arne, Stine, Mark, Maj (referent), Linda, Morten og Ditte.

 

 

 

Sag 1: Vedligehold

Der er igangsat almindeligt vedligeholdelsesarbejde med b.la. udbedring af huller i tag, reparation af sokkel, fuger, indvendigt i opgange, i fyrkælder, udskiftning af rustne rør i kælder mv. Endvidere bliver der igangsat udskiftning af to faldstammer.

 

Sag 2: Postkasser

Der skal opsættes postkasser med udgangen af ’09.

 

Sag 3: Legeplads

Der sættes nyt legehus og gyngedyr op på legepladsen.

 

Sag 4: Vicevært

Viceværten går i gang med opsætning af planker på stakit i gården. Samt naturligvis normalt forefaldende arbejde. Gadespejlet tjekkes, så det rent faktisk kan bruges af bilisterne.

 

Sag 5: Vinduer

Der er ikke kommet nogen tilbagemeldinger om problemer med de nye vinduer ud mod gaden.

 

Sag 6: Næste møde

Tirsdag den 2. december hos Linda.