Referat: Bestyrelsesmøde tirsdag 19. februar 2008

Møde hos Lone tirsdag 19. februar kl. 1900

Tilstede:

Arne, Ditte, Dorthe, Lone, Mary-Ann og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Morten

Sag 34: Pris på parkering i gården

Bestyrelsen ønsker at sætte prisen på parkering op med 25 kroner ekstra, sådan at den bliver ændret til 125 kroner per måneden i stedet for 100 kroner per 1. juli 2008.

Sag 35: Faldstammer

De berørte beboere er skriftligt varslet om, at gennemgang af faldstammer sker 26. februar 2008.

Sag 36: Fælles kælderrum

Der er en scooter der står i et fælles kælderrum. Denne må fjernes! Der skal ikke stilles noget i de fælles kælderrum.

Sag 37: Næste møde

Tirsdag 25. marts kl. 1900