Referat: Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. september 2008

 

Tilstede: Åsmund, Arne, Stine (referent), Marc, Linda, Ditte og Morten.

Ikke tilstede: Maj

 

1. Vedligeholdelses mm.

 

- De resterende vedligeholdelsesmidler i 2008 anvendes til: 2 faldstammer, mindre vedligeholdelsesopgaver på bygningen f.eks. kloak, sokkel og reparation af utætheder i tag.

- Der opsættes trafikspejl ved indkørslen til gården.

- Der opsættes skilt ved den tidligere flaskecontainer, således at folk ikke sætter tomme flasker på jorden, men i stedet afleverer flasker i de nye flaskecontainere ved pap-containerne.

 

2. Vicevært

- Viceværten har nu fået indkøbt værktøj mv. og har påbegyndt arbejdet på adressen, hvor han vil være 2-3 gange om ugen.

 

3. Varme

Der er tændt for varmen, og der bestilles en varmeingeniør med henblik på at få løst sidste vinters varmeproblemer.

 

4. Stilladser

Bestyrelsen ønsker at bestyrelsesformanden orienteres inden al opsætning af stilladser.

 

5. Oprydning i cykler og knallerter

Der igangsættes oprydning af cykler og knallerter.

 

6. Næste møde

Tirsdag den 21. oktober kl. 19.