Referat: Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. august 2008

 

Tilstede: Åsmund, Arne, Stine, Mark, Maj (referent), Linda og Morten.

Ikke tilstede: Ditte

 

 

Sag 1: Vedligeholdelse mm.

 

- Der igangsættes udskiftning af faldstammer i nr. 52 tv. og 50 th. hurtigst muligt.

- Legepladsen vil blive repareret for de mangler der er, og der vil komme nyt sand i sandkassen.

- Bestyrelsen ønsker at sætte tørretumbler-prisen op til 1 kr. for tre minutter for at det kan løbe rundt økonomisk.

- Der er nu tre flaskecontainere, som bedes anvendt til vinflasker og rene glas. Containerne er anbragt ved pap-containerne.

 

Sag 2: Ny vicevært

 

Pr. 1. august startede den nye vicevært, Jesper. Pt. er han i gang med at købe udstyr, som ejerforeningen ejer, og han vil være på adressen 2-3 gange om ugen.

 

 

Sag 3: Fældning af træer

 

Der igangsættes fældning af to træer i gården. Der vil evt. blive plantet et æbletræ i stedet for det træ, der står i hjørnet på legepladsen.

 

Sag 4: Næste møder

Tirsdag den 9. september, tirsdag den 21. oktober og tirsdag den 2. december.