Referat: Bestyrelsesmøde mandag 7. januar 2008

Møde hos Ditte mandag 7. januar kl. 1900

Tilstede:

Arne, Ditte, Dorthe, Lone, Mary-Ann, Morten og Åsmund (referent)

Sag 32: Udstykning af lejligheder

Det har endt sådan at Gangsted-Rasmussen ønsker at stævne hver enkelt beboer ind for retten for usaglig begrundelse for at nægte NGR at udstykke lejligheder i 5. sal på Duevej 58-60 samt Mariendalsvej. Alle beboere vil få et informationsbrev fra vor advokat inden stævningen kommer for at forklare sagen nærmere, samt hvad for et omfang denne sag vil få for hver enkelt beboer.

Sag 33: Næste møde

Tirsdag 19. februar kl. 1900.