Referat: Bestyrelsesmøde torsdag 29. november 2007

Møde hos Dorthe torsdag 29. september kl. 1900

Tilstede:

Arne, Ditte, Dorthe, Mary-Ann, Morten og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Lone

Sag 21: Kontakt til bestyrelsen

Bestyrelsen må minde beboerne om, at I venligst bedes kontakte vicevært eller Dan-Ejendomme, når I har spørgsmål/problemer, de skal tage sig af eller eventuelt selv ringe til håndværkere, hvis det drejer sig om et privat problem, der ikke har noget med ejerforeningen at gøre. I er naturligvis også velkomne til at kontakte medlemmer af bestyrelsen direkte, men det bør foregå skriftligt via mail eller brev. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt, ulønnet arbejde, og vi bliver nødt til at understrege, at medlemmer af bestyrelsen - og i særdeleshed formanden - ikke er en slags ekstra vicevært, der kan kontaktes 24 timer i døgnet med diverse praktiske problemer. Vi beder om Jeres forståelse og samarbejde.

Sag 22: Klapsæder

Bestyrelsen har givet lov til at Frederiksberg Kommune får sat klapsæder op i Duevej 50 på grund af ønsker fra en ældre beboer.

Sag 23: Kældernedgange

Viceværten maler de kældernedgange der ikke er malet. Han fjerner også de rester af låger der fortsat står.

Sag 24: Store vedligeholdelsesprojekter

Beboere må meget gerne fremsende forslag til fremtidige vedligeholdelsesprojekter til (m.meisner@email.dk, Duevej 54 3 th).

Sag 25: Hensættelse for et vindue ind mod gården

Der er en beboer der ønsker at få tilbagebetalt en hensættelse denne mener at have krav på. Bestyrelsen deler ikke denne beboers syn, og denne sag er nå ved at blive afgjort ved hjælp af advokatbistand.

Sag 26: Kælderrum

Bestyrelsen ønsker at have en god oversigt over kælderrum.

Alle beboere skal sørge for at ens navn og adresse tydelig står på ens kælderrum inden 31. januar.

Sag 27: Skrald

Bestyrelsen henviser til at storskrald der er plads til i container = fint. Storskrald der er ikke plads til i container = jeres eget ansvar. Elektroniske produkter skal ikke smides i container, det er jeres eget ansvar.

Det almindelige skrald skal smides i skraldespandene og ikke bare sættes ved siden af på jorden. Er den første skraldespand fyldt, så prop det i den næste.

Sag 28: Låse til parkeringspladser

Bestyrelsen henviser til at vær enkelt beboer der ikke kan låse jeres parkeringsplads meget gerne må hænge på en lås selv.

Sag 29: Gangsted-Rasmussen

Denne sag fortsætter. Det næste punkt nu er at der bliver et møde mellem NGR og bestyrelsen (m/ advokat).

Sag 30: Varmeanlæg

Bestyrelsen er opmærksom på, at nogle lejligheder har problemer med varme. Et VVS firma og Dan Ejendomme prøver at finde ud af hvad problemet er.

Sag 31: Næste møde

Mandag 7. januar kl. 1900.