Referat: Bestyrelsesmøde tirsdag 22. maj 2007

Møde hos Mary-Ann tirsdag 22. maj kl. 1830

Tilstede:

Arne, Ditte, Mary-Ann, Morten og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Dorthe og Lone

Sag 1: Franske altaner

Reparationerne på de franske altaner vil blive igangsat med det samme.

Sag 2: Kasser til DB’s servere

Der vil blive bygget kasser rundt Dansk Bredbånds servere ved Duevej 48 og 58.

Sag 3: Ansvarsfordeling

Ansvarslisten er opdateret, og de vil komme op at hænge i opgangerne og på hjemmesiderne.

Sag 4: Vaskerum

Medlemmer af bestyrelsen har set at vaskemaskine nr. 2 nede i kælderen tit er til reparation. Bestyrelsen vil derfor kigge på om det er på tide at skifte denne ud, og om der er økonomi til dette.

Sag 5: Altaner

Beboeren i Duevej 60 st tv der endnu ikke har malt sin altan, vil få besked fra bestyrelsen at dersom dette ikke laves inden 1. august vil bestyrelsen kontakte en maler der vil male hans altan på hans bekostning.

Sag 6: Parkering

Bestyrelsen skal endnu engang gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at parkere udenfor parkeringspladserne i gården.

Sag 7: Næste møde

Tirsdag 26. juni kl. 1900.