Referat: Bestyrelsesmøde torsdag 15. marts

Møde hos Dorthe torsdag 15. marts kl. 1830

Tilstede:

Arne, Ditte, Dorthe, Jørgen (gik efter...), Lone, Mary-Ann og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Morten

Sag 57: Generalforsamling

OBS! Generalforsamlingen har blevet flyttet til mandag 16. april kl. 1830 i Pyramiden på Skolen på Duevej.

Meget af møde gik med til at forberede generalforsamlingen, med regnskab, budget, beretning, m.m.

Sag 58: Næste møde

Der bliver afholdt et møde til inden generalforsamlingen.