Referat: Bestyrelsesmøde torsdag 15. februar

Møde hos Åsmund torsdag 15. februar kl. 1830

Tilstede:

Ditte, Dorthe, Lone, Mary-Ann og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Arne og Morten

Sag 53: Dansk Bredbånd

TV-signalet fra Dansk Bredbånd vil i marts måned indeholde alle kanaler, og er gratis for alle beboere, uanset hvad man har bestilt. Dansk Bredbånd har fået mange nye kunder i marts måned, så dersom beboerne har problemer med at komme igennem til dem bedes de skrive en mail til Åsmund Rinnan (asmundrinnan@gmail.com) så vil han kontakte Dansk Bredbånd via hans kontakt.

Sag 54: Generalforsamling

Tirsdag 17. april kl. 1830 afholdes der generalforsamling.

Sag 55: Udstykning

De der er interesserede kan tjekke sagen nærmere her.

Sag 56: Næste møde

Torsdag 15. marts kl. 1830.