Referat: Bestyrelsesmøde torsdag 11. oktober 2007

Møde hos Ditte torsdag 11. oktober kl. 1900

Tilstede:

Arne, Ditte, Dorthe, Mary-Ann, Morten og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Lone

Sag 17: Vicevært

Som I nok har lagt mærke til har vi fået ny vicevært.

Sag 18: Varme

Bestyrelsen har lige blevet gjort opmærksom på at der fortsat ikke er varme i enkelte lejligheder. Dette vil selvfølgelig blive lavet så hurtigt som mulig.

Sag 19: Storskrald

Bestyrelsen gør nok en gang opmærksom på at der IKKE er lov til at sætte storskrald på udsiden af containeren! Dette betaler vi ekstra for.

Sag 20: Låger i baggården

De tages væk da de ikke fungerer.

Sag 21: Arbejde på Duevej 50, 5.sal

Da der er blevet registreret en ny vandskade på 5. sal er denne ny under reparation, derfor stilladserne.

Sag 22: Parkeringspladser i gården

Beboerne gøres opmærksom på at parkeringspladserne i gården er på lejebasis, og dermed ikke til fri afbenyttelse.

Sag 23: Næste møde

Torsdag 29. november kl. 1900.