Referat: Bestyrelsesmøde torsdag 11. januar

Møde hos Ditte torsdag 11. januar kl. 19

Tilstede:

Arne, Brian, Ditte, Dorthe, Lone, Mads (gik efter anden sag) og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Mary-Ann

Sag 40: Vicevært

En beboer har bestemt sig for at hjælpe bestyrelsen specielt med udendørs arealet. Dette sætter bestyrelsen pris på, og det vil forhåbentlig føre til et bedre udendørs miljø.

Sag 41: Vinduer ud mod gaden

Byggesagen med vinduerne går fremad, og vi er nu i færd med at skrive under en kontrakt med Sjællands Døre og Vindue. Hele entreprisen bliver rimeligere end budgetteret på generalforsamlingen. Projektet koster ca. 2.7 mio kr, hvilket er ca. 0.8 mio kr billigere end budgetteret. Der bliver også nye vindue i gangen i alle opgangene. Nøjagtigt tidspunkt for udskiftningen er endnu ikke fastsat.

Sag 42: Dansk Bredbånd

Som I måske har lagt mærke til så er der nogle der borer hul i gulvet og vægge i ejendommen. Dette er Dansk Bredbånd som har sat i gang med at installere vores nye TV og Internet system. De skal have tilgang til en række kælderrum da de har behov for at føre kabelbakker horisontalt igennem ejendommen. Totalt sæt vil de have behov for tilgang til disse i ca. to uger. I forbindelse med arbejdet vil de bruge en del af to tørrerum til servere (tørrerum ved Duevej 48 og ved Duevej 58), dette fører til at vi får noget mindre tørreplads totalt i ejendommen. Til sidst kan vi informere om at de har sagt at det hele vil være færdig installeret medio marts. Dansk Bredbånd vil sende ud mere information om det hele når tiden for afslutning nærmer sig.

Sag 43: Udstykning af lejligheder

Det var nok svært at få oversigt over dette punkt til generalforsamlingen, og nu har jo endnu ikke referatet fra dette møde i oktober 2006 kommet, men bestyrelsen kan informere om at der blev et ”nej” til Gangsted-Rasmussen forslag. Bestyrelsen har fået kontakt med en ekstern advokat i hensyn til denne sag, og i slutningen af januar skal vi så først have et møde med vor advokat, og derefter holde et møde med Gangsted-Rasmussen.

Sag 44: Franske altaner

Johnny Meland og en vinduesmand vil komme rundt til lejlighederne der har meldt tilbage om problemer med de franske altaner sådan og give et overslag over hvor meget dette vil koste ejerforeningen at få repareret de fejlene der er.

Sag 45: Barnevogne i opgangen

I nogle opgange bliver barnevogne sat i opgangen. Dette gør at det bliver svært at komme forbi op til lejlighederne, i henhold til brandforeskriftene så er det ikke lov, og de laver også nemt skader på væggene. Vi beder derfor beboerne om ikke at sætte børnevogne lige indenfor hoveddøren. Dersom I har plads nedenunder trappen, må dette område meget gerne benyttes.

Sag 46: Næste møde

Torsdag 1. februar kl. 1900.