Referat: Bestyrelsesmøde torsdag 1. februar

Møde hos Ditte torsdag 1. februar kl. 1830

Tilstede:

Dorthe, Lone, Holger (arkitekt fra NGR, sag x), Mads (var til sag x og y), Mary-Ann og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Arne, Ditte og Morten

Sag 47: Fejeliste til opgangs døre

Da det trækker kold luft ind fra vore udgangsdøre vil der blive sat op en lille list på indersiden af alle dørene.

Sag 48: Uvedkommende ind i gården

Der har været observeret uvedkommende ind i gården. Det var dog kun tale om at de rodet rundt i vores skrald, og nu da vi har fået nye låse på vores storskrald vil vi i denne omgang ikke lave mere ved det.

Sag 49: Cykelparkering for opgangerne

Der er kommet et forslag om at fjerne noget af græsset ind foran for at bruge noget af arealet til cykelparkering. Bestyrelsen ønsker ikke at bruge kræfter på dette lige nu, da der er nok af aktiviteter for bestyrelsen. Dette er dog noget bestyrelsen vil tage fat på i det næste år.

Sag 50: Udstykning af lejligheder

Arkitekt Holger kom til bestyrelsesmøde for at præsentere projektet. Det var en meget positiv dialog, hvor bestyrelsens spørgsmål blev besvaret så godt der er muligt på nuværende tidspunkt. Det hele lyder meget positivt, specielt med hensyn til at de vil lave en hel del der vil forøge hele ejendommen. De vil blandt andet lægge helt nyt tag på den delen de vil udbygge. Videre bliver der ekstra isolering fra loftet på 4. sal og op, og der vil også blive et betydelig mindre varmetab fra 4. sals lejlighederne.

Sag 51: Franske altaner

Johnny Meland vil gå rundt i de lejlighederne der har meldt om skader for at estimere en pris for udbedre skaderne.

Sag 52: Næste møde

Torsdag 15. februar kl. 1830.