Referat: Bestyrelsesmøde d. 27. marts

Møde hos Mary-Ann mandag 27. marts kl. 19

Tilstede:

Arne, Mary-Ann, Morten og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Ditte, Peter, Nicolai

Sag 43: Legeplads

Den sidste med legepladsen vil laves i løbet af foråret.

Sag 44: Garager

Garagerne er synet, og det vil blive lavet så hurtigt som muligt.

Sag 45: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen bliver afhold tirsdag 25. april klokken 1900 i Skolen på Duevej.