Referat: Bestyrelsesmøde tirsdag 23. marts

Møde hos Lone tisdag 23. maj kl. 19

Tilstede:

Arne, Ditte, Lone, Mary-Ann, Morten og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Dorthe

Sag 01: Konstituering af styret

Åsmund Rinnan er herved valgt som formand.

All kontakt til bestyrelsen sker via e-mail eller brev/ seddel. Om der er ønske med en telefonsamtale med en af bestyrelsen bedes I skrive ned jeres telefonnummer og tidspunkt på hvornår I kan kontaktes.

Sag 02: Vinduer mod gården

Vinduerne er bestilt, og det hele bliver lavet i september.

Sag 03: Låger ud mod gården

Det skal fjedre på disse så de lukker automatisk, og de skal også repareres så de lukke ordentlig.

Sag 04: Legeplads

Venter på det aller sidste med græsset.

Sag 05: Fjerning af tuja

Tuijaen udenfor Duevej 58 skal fjernes.

Sag 06: Maling udendørs

Maledag medio august, nærmere besked kommer. Altaner, låger og deler af legeplads males. Altanejerne har ansvaret for at lågerne males, mens brugerne af legepladsen har ansvaret for denne. Alle altaner skal males inden udgangen af august. Om dette ikke er tilfælde hyrer vi ind en maler og sender regningen til ejeren af lejligheden det gælder.

Sag 07: Oversigt over ansvar, samt kontaktinformation

Opdateret oversigt er lavet, og bliver lagt ud på internettet, og vil blive hængt op i opgangerne.

Sag 08: Eventuelt

Vi hendstiller beboerne til at ikke smidder aske og cigaretter fra altanerne eller udenfor mod gaden.