Møde hos Morten mandag 23. januar kl. 19

Tilstede:

Ditte, Mary-Ann, Morten, Peter og Åsmund (frem til 2030), samt Jørgen Idorff til første sag

Ikke tilstede:

Arne, Nicolai

 

1 Budget 2006 og regnskab 2005:

 

Bestyrelsen fik forelagt regnskabet for 2005 – det vidste et overskud på ca. 120.000 kr. De penge valgte bestyrelsen at hensætte til vinduesrenoveringen.

 

Budgettet for 2006 betyder, at der ikke vil ske stigninger i fællesomkostninger. Bestyrelsen har valgt at bruge penge på vinduerne mod baggården, legepladsen og låger til trappenedgangene.

 

 

Afgifter

Budget 2006

Budget 2005

El/ gas

75 000

75 000

Vandafgifter

250 000

250 000

Renovation

150 000

150 000

TV-afgifter

130 000

130 000

 

605 000

605 000

 

 

 

Forsikringer og kontingenter

140 000

130 000

Vedligeholdelse1)

600 000

630 000

Renholdelse

340 000

320 000

Administrationshonorar

226 000

222 000

 

 

 

Foreningsudgifter i øvrigt

59 000

59 000

Revisionshonorar

18 000

18 000

Varmeregnskabshonorar

31 000

31 000

Diverse

10 000

10 000

 

 

 

Udgifter totalt

1 970 000

1 966 000

 

 

 

Lejeindtægt, kælderrum og p-pladser

-39 000

-35 000

Vaskeriindtægter

-60 000

-60 000

Renteindtægter

-15 000

-15 000

 

 

 

Totalt

1 856 000

1 856 000

 

 

 

1)Vedligeholdelse

 

 

Udskiftning af faldstamme

135 000

 

2-fags vinduer mod gård

180 000

 

Legeplads

10 000

 

Låger til trappenedgang

20 000

 

Løbende vedligeholdelse

255 000

 

 

600 000

 

 

 

2. Nyt Tv-system:

 

Bestyrelsen arbejder på at præsenterer beboerne for et par forslag i forhold til nyt TV/bredbånd, der vil muligvis blive en engangsomkostning på mellem 3-5000 per lejlighed. Dette beløb vil blive opkrævet ekstraordinært i løbet af efteråret 2006, hvis der er flertal for det på generalforsamlingen.

 

3. Nye vinduer mod Duevej:

 

Bestyrelsen vil indhente tilbud på udskiftning af vinduer mod Duevej og Mariendalsvej. Tilbuddet vil blive forelagt beboerne til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen gerne vil have en debat vedr. betaling – et stort indgangsbeløb fra beboerne eller hævelse af de månedlige fællesomkostninger?

 

4. Legepladsen:

 

Legepladsudvalget har indhentet tilbud på græs og faldmåtter til legepladsen. Og er ved at indhente tilbud på låger til trapperne i baggården.

 

5. Garagesagen:

 

Beboerne er ved at blive kontaktet med henblik på syn af garagerne.