Referat: Bestyrelsesmøde tirsdag 20. juni

Møde hos Arne tirsdag 20. juni kl. 19

Tilstede:

Arne, Ditte, Dorthe, Lone og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Mary-Ann og Morten

Sag 09: Gangsteds udstykningsplaner

Det har været et møde mellem repræsentanter fra bestyrelsen, Dan-Ejendomme og Gangsted-Rasmussen. Gangsted-Rasmussen ønsker sig en udvidelse af to eksisterende 4. sals lejligheder, samt at lave tre nye lejligheder i 5. sal. Disse ligger fra Duevej 58 og over Mariendalsvej. Stemningen under mødet var generelt set god og forretningsmæssig. Gangsted-Rasmussen arbejder på et konkret forslag der vil bearbejdes sammen med bestyrelsen.

Sag 10: Garagesag

Samtidig med udbedringen af skaderne på garagerne vil der blive lagt ny tagpap med zink tagfod noget der er bedre end det den nuværende løsning.

Sag 11: Neste møde

Tirsdag 8. august kl. 1900.

Sag 12: Vinduer ud mod vejen

Det arbejdes med at indhente tilbud fra totalt tre firmaer og for at få Johnny Meland til at stå for byggestyringen på projektet.

Sag 13: Låger ud mod gården

Der er nu blevet sat fjedrer på lågerne.