Referat: Bestyrelsesmøde torsdag 16. november

Møde hos Mary-Ann torsdag 16. november kl. 19

Tilstede:

Arne, Ditte, Mary-Ann, Mads (gik efter anden sag) og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Dorthe, Lone og Morten

Sag 34: Vinduer ud mod gaden

Efter interesse fra en beboer til generalforsamlingen med henblik på at få totalentreprisen noget ned, var han med til denne første sag på mødet. Det blev en lang og god diskussion, og vi arbejder videre for at få ind et alternativt tilbud til det vi allerede har fra Dan-Ejendomme.

Sag 35: Dansk Bredbånd

Der vil komme en opkrævning på 6995 DKK per 1. januar 2007.

Sag 36: Udstykning af lejligheder – Gangsted Rasmussen

Der er kontakt mellem Gangsted-Rasmussen og bestyrelsen i denne sag. Bestyrelsen har kontaktet en advokat som vil gå igennem det hele med os, hvorpå vi bagefter vil have et møde med Gangsted-Rasmussen.

Sag 37: Vaskekælder

Der bliver sendt en påmindelse til vicevært om at vaskekælderen skal rengøres en gang om ugen, og at skraldet tages med ud samtidig.

Sag 38: Cykler mod stakittet

Cykler skal IKKE stå op mod stakittet. Folk beder rydde op efter sig i gården. Biler skal heller ikke stå i gården.

Sag 39: Neste møde

Torsdag 11. januar kl. 1900.