Referat: Bestyrelsesmøde tirsdag 8. august

Møde hos Åsmund tirsdag 8. august kl. 19

Tilstede:

Arne, Lone, Mary-Ann og Åsmund (referent)

Ikke tilstede:

Ditte, Dorthe og Morten

Sag 14: Vinduer ud mod vejen

Udbudsmaterialet vil blive lavet og sendt ud til to firmaer i tillæg til det firmaet vi har brugt ind mod gården.

Sag 15: Låger ud mod gården

Låserne til lågerne fjernes da disse ikke fungerer specielt godt.

Sag 16:  Maling af altaner

Altanerne skal males inden medio september. De skal males med hvid trebeskyttelse (købes hos Flügger med rabat som beboer i Duevej/ Mariendalsvej).

Sag 17: Skrald

Her har bestyrelsen to opfordringer:

  1. Skrald skal lægges i storskraldcontaineren og IKKE ved siden af! Om der ikke er plads i containeren skal man finde en anden måde at blive kvidt skraldet på.
  2. Alle skal selv rydde op efter sig ved brug af fællesarealer. Dette gælder også arealet under altanerne, vinduerne osv. Og også genstander som cigaretstoder, kapsler, engangsgrille mm.

Sag 18: Neste møde

Torsdag 7. september kl. 1800