Minutes of Meeting

 

Referat Bestyrelsesmøde

Minutes of Meeting

 

 

Date of meeting:

7. september 2006

Attendees:

Ditte, Mary-Ann, Åsmund, Dorthe, Morten og Lone

Apologies:

Arne

Minutes

 

Gangsted Rasmussen

Åsmund har været til møde hos Dan-Ejendomme vedrørende brev fra Gangsted-Rasmussen og fået klarlagt følgende:

a. vi kan ikke stemme omkring udstykningen af loftareal til ejerlejligheder, men udelukkende stemme omkring fordelingstallene og om hvorvidt der skal være elevator tårne eller ej.

 

Vinduer mod Duevej:

Bestyrelsen har pt.. fået tilsendt 2 tilbud og et gennemsnitligt tilbud på byggebudgettet, der kan fremlægges til den ekstraordinære generalforsamling. Lone kontakter Johnny Meland vedrørende de 3 tilbud og for at høre hans anbefalinger.

 

Diverse reparationer

Åsmund kontakter Dan-Ejendomme (Johnny Meland) vedrørende reparation af altan på 5. sal samt facaden mod Mariandalsvej.

 

Franske altandøre

Vi afventer stadig svar fra de sidste lejligheder. Skal muligvis på næste års budget

 

Varmeregnskab

Ditte kontakter Dan-Ejendomme for at status på varmeregnskabet

 

Varmeanlægget

Mary-ann kontakter Birger for at høre omkring status på opgørelse af køling på vores varmeanlæg

 

Nordre Fasanvej

Stadig intet nyt fra byggesagen på Nordre Fasanvej

 

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling tirsdag, den 31. oktober kl. 19.

Følgende punkter er på dagsorden:

 


- Antenneanlæg  (Åsmund inviterer 2 firmaer til at præsenterer deres oplæg)
- Vinduesprojekt Duevej
- Etablering af Altan i stueetagen (IB- Mariendalsvej)

- GR udstykningsprojekt

 

Action list

 

No

Issues

Action

Resp.

Deadline

Status

# 1

Gangsted Rasmussen

Kontakt til Lars Langkær

Jørgen Idorff

ASAP

 

# 2

Vinduer mod Duevej

3. tilbud skal hentes fra Johnny Meland

Lone Enevoldsen

Sep.

 

# 3

Altan

Reparation af altan på 5. sal og facade

Åsmund Rinnan

Sep.

 

# 4

Varmeregnskab

Sidste års forbrug

Ditte Heick

Sep

 

# 5

Varmeanlæg

Køling på varmeanlægget

Mary-Ann

Sep

 

# 6

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse

Jørgen Idorff

Ultimo sep.