Møde hos Åsmund tirsdag 28. juni kl. 19

Tilstede: Mary-Ann, Ditte og Åsmund. Arne fra kl. 20. Jørgen fra altanudvalget

Ikke tilstede: Morten og Peter

Sag 14: Opsumering fra sidste møde

      Franske altaner
Sagen fortsetter sin gang. Kan tage noget tid, da det selskabet der udførte arbejdet i udgangspunktet ikke er villige til at udbedre skadene vederlagsfrit.

      Vinduer/altaner
23 vinduer + 6 altandøre bestilles til steuetagene mod gården. Der er 4 lejligheder der ønsker at vente med udskiftningen, da de måske vil have altan ud mod gården.

      Garagesag
Byggherren har godkendt klagen. Der vil blive et møde med byggherren om ikke lenge for at blive enige om skadens omfang.

      Faldstamme
Dan-Ejendomme styrer denne sagen, og den vil blive udført så snart de har bestemt sig for et VVS firma der skal gennemføre udskiftningen.

      Skilte til cykel- og tørrerum
Arbejd pågår.

      Legeplads
Det vil sandsynligvis blive lavet i løbet af juli. Dog noget usikkert da firmaet der skal lave legepladsen anser dette for en lille byggesag, og vil ”skvise” den ind mellem andre større projekter.

      Lys i gården
Arbejd pågår.

      Ansvarsområde
Se eget opslag, der også inkluderer kontaktinformation til bestyrelsen.

Sag 15: Næste møde

Næste møde bliver tirsdag 9. august.

Sag 16: Eventuelt

      Støj fra vicevært
En beboer henstillede til om viceværten kunne begynde sit arbejde til efter klokken 8. Dette lar sig ikke gøre.