Referat af bestyrelsesmøde E/F DuevejMariendalsvej tirsdag den 18.januar 2005

Tilstede: Inge, Nicolai, Morten og Mary-Ann (referent)

 

  1. Generalforsamling 2005 onsdag den 20. april kl.19:00

 

  1. Der er kommet 82 svar (ud af 131 mulige) på TV afstemningen og stemmefordelingen kan ses af vedlagte stemmeseddel. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i april indstille, at denne vejledende afstemning gælder for de næste år.

 

  1. Udvalget er ved at undersøge priser på sand og fliser. Udvalget arbejder fortsat på projektet og vil forsøge at fremlægge forslag på generalforsamlingen

 

  1. Nicolai har overtaget administrationen af kælderrummene. Inge prøver at få en plan over kælderen. På næste møde tages beslutning om hvilke rum, der skal anvendes til hh. barnevogne, cykler og tørring af tøj. Der vil blive sat skilte på dørene.

 

  1. Bestyrelsen vil forsøge at finde en ny blikkenslager, da vi er utilfredse med den nuværende.  Nicolai undersøger markedet. Beboere med dryppende vandhaner skal melde til viceværten, som søger for reparation når der er fem styk.

 

  1. Nicolai undersøger hvad det vil koste at få kabel TV standardløsning og hvis det er muligt at få prisen på den bredbåndsløsning som forventes lanceret i foråret 2005.

 

  1. Bestyrelsesmøde den 21.februar kl.19:00 ( hos Ditte), den 14. marts og 4. april.

 

  1. Dan-ejendomme inviteres med til næste bestyrelsesmøde som en årlig tilbagemelding på samarbejdet.

 

Mary-Ann Gerbola 18. januar 2005