Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. marts 2005 hos Peter.

 

Tilstede var Inge, Mary-Ann, Peter, Nikolaj og Birger S.(ref.)

Ditte og Morten ikke tilstede.

 

 

Der vil blive rykket for evt. ny blikkenslager af Nikolaj og resultat vil

blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

 

Legionellasagen afventer svar fra embedslægen, hvorefter der vil blive

orienteret på vore opslagstavler, hvis der er et problem.

 

De utætte franske døre skulle blive udbedret snarest muligt.

 

Altanprojektet anbefales foreløbig af bestyrelsen. Der skal dog opsættes

lamper de steder, hvor der bliver for mørkt fra de nye altaner på lejerens/ejerens

regning. Det vil dog blive gennemgået  endnu engang på næste best.møde.

Skal ligeledes til slut godkendes endeligt på generalforsamlingen.

 

Ny TV-strategi vedrørende kanaler vil blive gennemgået på næste best.møde.

Det indstilles at afvente udviklingen.

 

Der er ikke noget nyt fra legepladsudvalget.

 

Birger (Vicevært) bedes ordne følgende:

 

Lydløs dørpumpe på døren til vaskerummet.

 

Stik på lampe ved legepladsen.

 

Se efter om isoleringskappen er påført varmvandsbeholderen.

 

Skilte på følgende kælderrum:

Rum v/nr. 42 nyt cykelrum. Oprydning af døre/radiatorer.

rum v/46 gl.tørrerum, nu barnevognsrum.

rum mellem 46-48 nyt tørrerum

rum mellem 48-50 tørrerum

rum mellem 50-52 tørrerum 

rum mellem 58-60 tørrerum

rum v/58 skal være barnevogn/cykelrum.

Tal evt. med Peter, som har tegninger.

 

Næste møde er fastsat til den 4/4-2005.

 

Best.medlem  Birger S. ønsker ikke at fortsætte og pladsen er derfor på valg.

Ref./Birger S.