Møde hos Åsmund mandag 12. december kl. 19

Tilstede:

Arne, Ditte, Peter og Åsmund

Ikke tilstede:

Morten, Mary-Ann, Nicolai

Sag 28: Opsumering fra sidste møde

      Franske altaner
Bestyrelsen venter på svar fra advokat.

      Garagesag
Skaderne skal besigtiges.

      Faldstamme
Selve udskiftningen af faldstammen var ok, men det er (en del) meromkostninger for beboerne.

      Legeplads
Denne er ferdig.

      BBC World
Denne har nu kommet. Se også www.duevej.dk .

      Vinduesudskiftning
Denne er færdig. Det hele ser godt ud – eventuelle regninger for telefonledninger sendes til Jørgen Idorff – Dan-Ejendomme.

Sag 29: Næste møde

Det påfølgende møde mandag 23. januar kl. 19 hos Arne, Duevej 60 1 tv. Jørgen Idorff vil blive inviteret for at lægge budget for 2006.

Sag 30: Eventuelt

      Telefonledninger
Det er fortsat et sæt med ledninger der hænger på udsiden af bygningen ind mod gården. Dette ser ikke pænt ud. Beboerne skal selv fjærne disse.

      Bredbånd
Det arbejdes for at få ind tilbud til ny TV-kontrakt, evt. også bredbånd.

      Lås til tørrerum under Duevej 58
Denne vil skiftes ud ved lejlighed. Indtil da bedes beboerne at bruge vinduet til at åbne døren indefra.

      Skrald
Alt glas affald kan smiddes i containeren sammen med vinflasker. De skal blot gøres rene, da de ikke tager beskidte glas til recirkulering.

      Parkeringspriser
Som I vel allerede har registreret er prisen på en parkeringsplads øget til 100 per måned.

      Budget 2006
Bestyrelsen arbejder med følgende tiltag i 2006:
Græs på legeplads (ca. 30.000)
De sidste vinduer (pris ca. kr. 300 000)
Låger til trappenedgang (Pris ca. 20.000)
Nyt TV (pris kr 250 000 til 750 000, se også sag over om ”Bredbånd”)
Trappeopgange (Pris indhentes – men det har sidste prioritet)

Maling af døre
Dette kan gøres per beboer, så længe de betaler en maler for at gøre det.