Møde hos Arne  tirsdag 9. august kl. 19

Tilstede: Arne, Ditte, Mary-Ann, Morten og Åsmund

Ikke tilstede: Nicolai og Peter

Sag 17: Opsumering fra sidste møde

      Franske altaner
Sagen fortsetter. Kan tage noget tid, da det selskabet der udførte arbejdet i udgangspunktet ikke er villige til at udbedre skadene vederlagsfrit. Den advokat vi har på sagen mener dog det modsatte.

      Vinduer/altaner
Vinduerne bliver lavet uge 42-44.

      Garagesag
Entrepenøren der stod for boringen har ærkendt sin skyld i skaden, så det næste steg bliver at beregne skadens omfang.

      Faldstamme
Dan-Ejendomme skal indhente udbud fra VVS-firmaer. Så snart dette er afklaret vil den skiftes.

      Skilte til cykel- og tørrerum
Arbejd pågår.

      Legeplads
Arbejdet er godt i gang. En beboer har i tillæg  kontaktet bestyrelsen angående låger for kældernedgangene i gården. Bestyrelsen er positiv til forslaget, men da der ikke er penger til dette i år vil det først blive en sag  til næste år.

      Spindelvæv
Disee vil fjernes snarest.

      Lys i gården
Vi har kontaktet bebyggelsen og de virker uforstående til problemet. Konklusionen kommer ved næste møde.

      Ansvarsområde
Kommer op snarest.

Sag 18: Næste møde

Næste møde bliver tirsdag 6. september kl. 19 hos Morten, Duevej 3 th.

Sag 19: Eventuelt

      BBC World
Denne kommer snarest.

      Ny faldstamme i Duevej 56?.
En beboer har kontaktet bestyrelsen angående en faldstamme i køkkenet i Duevej 56. Denne er ifølge beboeren ikke specielt god. Dan-Ejendomme er kontaktet for at afgøre om faldstammen skal udskiftes. Angående udgifter ved udskiftning af faldstamme dekker ejerforeningen ikke nedtagning og genetablering af køkken/ bad.

      Beboer i Duevej 42 st
En beboer i Duevej 42 har kontaktet os og spurgt om de kan beplante udehaven udenfor hos dem med hekk og græs, så som der er foran resten af ejendommen. Ejerforeningen sætter pris på initiativet og ønsker beplantningen velkommen.

      Til information

o       TV2 Zulu stiger med 11,25 per måned per lejlighed.

o       Flügger Farvehandel, Godthåbsvej 26 giver rabat om man siger man er beboer i Duevej/ Mariendalsvej og opgir konto: 2356.