Møde hos Ditte mandag 9. maj kl. 20

Tilstede: Ditte, Mary-Ann, Morten, Nikolaj, Peter og Åsmund

Ikke tilstede: Arne

Sag 01: Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen var ikke fuldtallige til styremøde, og der kunne derfor ikke gøres en endelig beslutning med hensyn til konstitueringen af styret.

Sag 02: Vinder/ altaner

Vinduer til rummene mod gården skal bestilles. Antal lejligheder i stue-etagen der ønsker/ er interesserede i altan skal undersøges.

Sag 03: Garage sag

Der skal oprettes kontakt med en ekstern advokat, for at få vide mer om chancene for at vinde frem, samt hvor meget det vil koste. Videre foreslår bestyrelsen oprættelse af et garage udvalg. Interesserede beboere bes kontakte Mary-Ann på gerbola@mail.dk.

Sag 04: Projekt blikkenslager

Duevej 54 skal have skiftet sin faldstamme. Bestyrelsen har modtaget et par tilbud som Meland skal vurdere inden vi går videre med sagen. Et andet og mindre omfattende alternativ vil også blive undersøgt.

Sag 05: Eavluering af General Forsamling

Bestyrelsen glemte at præsentere sig selv, sådan at enhver beboer vidste hvem der sat i bestyrelsen, og hvem der var fra viceværten og Dan-Ejendomme.

Sag 06: Næste møde

Tirsdag 7. juni

Sag 07: Eventuelt

      TV-kanaler
Der vil snarlig blive afholdt en afstemning mellem BBC World vs. CNN.

      Problemer med TV i Duevej 44
Status for dette problemet vil klarlegges.

      Cykelstativ
Der vil blive en ny cykeloprydning om ikke lenge. I tillegg vil cykelrummene i kælderne klargøres.

      Spindelvæv
Nogle børn synes der er uhyggeligt med alle spindelvæverne nede i kælderen. Disse vil blive fjernet.

      Beton i trappe
Der vil opgøres status på trapperne angående reparation på murerarbejdet.