Møde hos Mary-Ann tirsdag 7. juni kl. 19

Tilstede: Arne, Ditte, Mary-Ann, Nicolai og Åsmund

Ikke tilstede: Morten og Peter

Sag 08: Opsumering fra sidste møde

      Franske altaner
Selskabet der leverede dørene mener garantien på dørene er udløbet. Dette synspunktet deles ikke af bestyrelsen.

      Garagesag
Mary-Ann har kontaktet en sagfører hos Gangsted Rasmussen. Han ba om at få sendt papirerne fra Dan-Ejendomme. Mary-Ann har rykket for at få dem sendt til advokaten. Han har endnu ikke fået dem.

      Faldstamme
John Meland bliver sat som ansvarsperson og koordinator for projektet.

      Skilte til cykel- og tørrerum
Skilte vil komme op om ikke lenge.

      Dørpumpe til vaskerum
Ny dørpumpe til vaskerummet bestilles.

      Legeplads
Ny legeplads kommer snart.

      Spindelvæv
Disse vil blive fjernet.

Sag 09: Konstituering af bestyrelsen

Mary-Ann Gerbola er nu leder for bestyrelsen. Opgavene til bestyrelsen skal dog fordeles efter ansvarsområde som bestyrelsen er ved at udarbejde.

Sag 10: Lys i gården

Nogle beboere har klaget over kraftig belysning fra bygningen der ligger over Fakta Quick på Nordre Fasanvej. Administrationen for denne bygningen vil kontaktes, og bedes forbedre lampene.

Sag 11: Bredbånd

Dette har kommet op som et ønske fra nogle beboere. Bestyrelsen ser ikke behovet for at udarbejde et forslag angående dette, men dersom det er nogle personer der vil danne et netværksudvalg, må de meget gerne gøre det. Interesserede til et netværksudvalg bedes kontakte Åsmund (asmundrinnan@gmail.com, Duevej 58 st tv) som vil hjælpe til med oprættelsen af en eventuel gruppe.

Sag 12: Næste møde

Tirsdag 28. juni.

Sag 13: Eventuelt

      Logliste
I kontrakten med viceværten er det flere gøremål der ikke er ugentlig der skal gennemføres. Det bliver lavet en logliste for disse opgavene, sådan at det er næmmere for bestyrelsen at holde en oversigt over disse gøremål.