Møde hos Mary-Ann  tirsdag 6. september kl. 19

Tilstede: Arne, Mary-Ann, Nicolai og Åsmund

Ikke tilstede: Ditte, Morten og Peter

Sag 20: Opsumering fra sidste møde

      Franske altaner
Sagfører mener helt klart at garantien skal dække de fejl der har opstået. Bestyrelsen skal hurtigst have et møde med sagfører for at finde ud hvad det næste steg bliver.

      Garagesag
Venter på overnævnte møde.

      Faldstamme
Udbud indhæntet, og VVS-firma bestemt. Nu skal der findes et tidspunkt for udskiftningen.

      Skilte til cykel- og tørrerum
Midlertidige skilte er hængt op. Rigtige skilt vil blive lavet og vil erstatte disse.

      Spindelvæv
Disse er blevet fjernet.

      Huller i vejen
Bestyrelsen blev bekymret for hvordan Duevej kom til at se ud efter arbejdet med fjernvarme. Vi har været i kontakt med formanden for arbejdet og fået at vide at det hele vil laves ordentlig. Om dette ikke bliver tilfælde tager vi affære.

      BBC World
Denne vil komme om kun kort tid.

Sag 21: Næste møde

Næste møde bliver tirsdag 4. oktober kl. 19 hos Morten, Duevej 56, 3 th.