Møde hos Morten  tirsdag 4. oktober kl. 19

Tilstede:

Arne, Mary-Ann, Morten, Nicolai, Peter og Åsmund + Andreas (ansvarlig for hjemmesider)

Ikke tilstede:

Ditte

Sag 23: Opsumering fra sidste møde

      Hjemmesider
Bestyrelsen har besluttet at vi skal lægge flere nye ting ind på vores hjemmeside. I tillæg til det der ligger der nu, vil vi forsøge med en debatside hvor beboerne kan komme med indlæg. Der vil også komme et punkt der hedder praktiske oplysninger, der typisk vil indeholde priser på vaskekort, hvor dette kan købes, pris på parkeringsplads, etc.

      Liste over parkeringspladser
Listen over hvem der lejer de forskellige parkeringspladserne vil hænges op på opslagstavlerne til information.

      Franske altaner
Bestyrelsen har møde med sagfører i uge 41.

      Garagesag
Bestyrelsen har møde med sagfører i uge 41.

      Faldstamme
Udskiftning av faldstammen i Duevej 54 tv starter 17.10.05.

      Vinduesudskiftning
Vinduesudskiftningen begynder i uge 43. Der kommer nærmere besked.

Sag 24: Næste møde

Næste møde bliver onsdag 2. november kl. 19 hos Peter, Mariendalsvej 65, st th.