Referat fra bestyrelsesmøde d. 25.10.2004 hos Peter og yderligere tilstede var

Morten, Nicolai, Mary-Ann, Inge, Ditte og Birger vicevært og Birger (ref.).

 

 

Vi talte med Birger vicevært om forskellige områder, hvor vi ikke var helt

tilfredse med det arbejde, som blev udført af denne og dennes medhjælper.

Spindelvæv i mellemkælderen, fjernelse af ukrudt i forhaverne, pudsning af vinduer

i opgangene. Det blev oplyst fra samme, at det sidste blev gjort 4 gange om året jfr.

kontrakten. Vi havde en god snak om de forskellige ting og at de ville blive taget op

og ordnet i samarbejde med Christof. Birger lovede at opsætte en fast liste med sit

telefonnummer telefontid og øvrige kontakter, hvis noget skulle gå galt uden for

kontortid.

 

Herefter gik vi over til Tv-området, hvor bl.a. en kanal BBC Prime er udløbet.

Vi blev enige om, at der skal ske en ny opdatering af de forskellige kanaler hos

STOFA og evt. opsigelse. Mary-Ann og Inge vil kontakte STOFA herom samt hvem der har

ansvaret, hvis der fremover sker kanaludfald. Der vil formentlig foreligge en

melding herom til næste bestyrelsesmøde så et nyt skema med kanaler kan udsendes

til afstemning hos beboerne.

 

Vedrørende vinduer i stueetagen blev det oplyst fra Peter, at der er 4 som ønsker altan.

Bestyrelsen mente, at der nu skal laves en optegnelse over de stuelejligheder, som skal have hensat et beløb svarende til et vinduesparti, fordi de påtænker en altan om f.eks. 1 år eller om de skal have

udskiftet det nuværende vinduesparti med et nyt medio 2005.

Der vil blive set på de juridiske aspekter fra Dan-Ejendomme vedrørende ovennævnte.    

Forslaget fremlægges til godkendelse på en generalforsamling. Arbejdet vil blive sat i gang

i efteråret 2005, såfremt alt er på plads.

 

Meland bedes venligst møde op næste bestyr.møde hos Birger S.

 

Der vil blive sat skilte op i nogle nye kælderrum, hvor der vil være plads til barnevogne og cykler.

Beboerne vil blive varslet, når næste cykeloprydning vil finde sted.

 

Inge oplyste, at der skal opsættes postkasser i trappeopgangen inden 2008 i.h.t.  loven.

 

Idorf  bedes ved næste bestyrelsesmøde medbringe en liste over nye lejere i Gangsted-Rasmussens

udlejede lejligheder, som skal bekræftes af Gangsted-Rasmussen.

 

Angående de franske døre fra A-Jour Byg vil det blive undersøgt om alle med dårlige døre er blevet

forespurgt, da skrivelsen kom med et meget kort varsel fort svar.

 

Morten forespurgte om tørrestativer i de små firkanter i gården. Bestyrelsen syntes ikke det var nogen god ide men opfordrede alligevel beboerne til at komme med forslag/ideer og give disse

til bestyrelsen

 

De beboere, der bruger vaskekælderen, skal være opmærksom på, at tørring af tøj i overtiden

er indberegnet i vasketiden på de to timer, så udvis venligst lidt flexibilitet.

 

Birger S. ref.